Het rooster dat steeds vaker voorkomt, het continurooster.

Steeds meer scholen stappen over op een continurooster. Maar wat houdt dit in en wat voor effect heeft dit op de ouders en de kinderen? Ontstaan er nu juist problemen of worden deze juist opgelost? Bij Kinderstralen helpen ze ouders wanneer er wel degelijk problemen ontstaan. Op hun website, lunchen op school leggen ze het een en ander uit over hoe zij te werk gaan en hoe zij jou het beste kunnen helpen om dit continurooster zo goed mogelijk voor ouder en kind te laten verlopen.

Wat is een continurooster?

Ten eerste is het goed om te weten wat een continurooster precies inhoudt, veel ouders weten dit ook niet. Wanneer een school werkt met een continurooster betekent het dat de leerlingen vier langere dagen naar school gaan. Tijdens de – kortere – lunchpauze blijven ze verplicht over. De woensdag is echter een kortere dag: ze zijn dan inde middag vrij. De pauze tussen in de middag maakt deel uit van de schooltijd. Een schooldag is dus niet traditioneel verdeeld in twee helften waarbij er tussen de middag naar huis wordt gegaan om thuis  of bij een vriendje of vriendinnetje te gaan eten of om over te blijven op school. 

Dit is zo ingegaan bij enkele scholen omdat zij sinds 2007 verplicht moeten zorgen voor voor-, tussen- en naschoolse opvang. De voor- en naschoolse opvang worden vaak verzorgd door een professionele Buiten Schoolse Opvang, in of rondom de school. Echter wanneer er geen sprake is van een continurooster is het veel lastiger om een tussentijdse opvang te regelen. De meeste overblijfjuffen zijn namelijk vrijwilligers. 

De voordelen van het volgen van een continurooster.

Het is dus wel duidelijk dat het continurooster erg populair is en veel vaker voorkomt. Als ouder wil je het beste voor je eigen kind en hierom noem ik voor elke ouder de belangrijkste redenen waarom het helemaal niet erg is als een continurooster wordt toegepast op uw zoon of dochter zijn of haar school.

  • Leerlingen hoeven in de middag niet naar huis wat voor ouders veel onrust en geregel scheelt
  • Het biedt meer structuur en duidelijkheid voor zowel de kinderen als de ouders ervan: alle leerlingen blijven op school in plaats van de ene leerling wel en de andere weer niet
  • Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op de tijden af te stemmen wat het kind dan heeft
  • Het is veiliger: kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer te fietsen of te lopen
  • Ouders hoeven hun kinderen maar een keer te brengen en een keer te halen
  • Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar een keer heen en weer
  • Het is rustiger voor de kinderen 
  • Kinderen zijn eerder thuis van school en hebben meer aan het resterende deel van hun dag voor bijvoorbeeld sport
  • Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten met uw kind(eren)
  • Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer mogelijkheden om de kinderen activiteiten aan te bieden 

Zo zie je maar weer, zo erg is het dus niet wanneer uw kind thuis komt met het nieuws dat zijn of haar school het continurooster in gaat schakelen!

https://www.lunchenopschool.nl/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn