Nolin

Een goede marketingmix is belangrijk voor vele bedrijven, maar is in het bijzonder belangrijk voor stichtingen, organisaties en verenigingen. Nolin begrijpt dat deze organisaties afhankelijk zijn van donaties en vrijwilligers om hun werk goed te kunnen uitvoeren en dat deze donaties en vrijwilligers juist aangetrokken kunnen worden door een goede marketingmix. In deze marketingmix is de rol van drukwerk dan ook niet beperkt, maar drukwerk kost vaak veel tijd en geld. Verenigingen, organisaties en stichtingen hebben hiervoor meestal niet de financiële middelen, terwijl juist zij willen profiteren van de mogelijkheden die drukwerk biedt. Door dit probleem is Nolin gekomen met het SponsorPublicatieConcept, wat het voor deze klanten mogelijk maakt om drukwerk volledig kosteloos te realiseren.

Nolin Uitgevers realiseert ook uw drukwerk

Bij Nolin werken 50 á 60 mensen aan het realiseren van gratis drukwerk voor onze klanten. Hierbij kunnen wij voor onze klanten het drukwerk realiseren, drukken en verspreiden, zodat de vereniging, organisatie of stichting hier niet meer tijd mee kwijt is dan noodzakelijk. Natuurlijk vindt Nolin het wel van groot belang dat er wordt samengewerkt met de klant, zodat de wensen en eisen van onze opdrachtgevers volledig aansluiten met het eindproduct dat Nolin produceert.

Nolin zorgt ervoor dat zowel eenmalige publicaties, zoals visitekaartjes, posters of brochures, als terugkerende publicaties, zoals magazines, volledig kosteloos gerealiseerd kunnen worden. Dit gebeurt bij Nolin middels het SponsorPublicatieConcept, waarbij de medewerkers van Nolin op zoek gaan naar lokale bedrijven die de publicatie van onze klant willen sponsoren. In ruil voor een bijdrage aan de publicatie ontvangt de sponsor dan een naamsvermelding in deze desbetreffende publicatie. Nolin probeert daarbij zo veel mogelijk de ondernemers uit de omgeving waar de publicatie wordt verspreid te benaderen, zodat zowel de sponsor als de opdrachtgever hier baat bij heeft.

Nolin is sinds 2000 actief in deze branche en heeft zodoende al veel ervaring opgedaan in het ontwerpen, drukken en verspreiden van verschillende publicaties. Dit hebben zij al gedaan voor verschillende stichtingen, verenigingen en organisaties, zoals Stichting Sportbelang SGK en Wensstichting Oppepper4all. Wilt u meer weten over wat Nolin voor u kan betekenen? Dan raden wij u aan om eens te kijken op de website van Nolin voor meer informatie en de contactgegevens.

De maatschappelijk verantwoorde ondernemingswijze van Nolin

Natuurlijk vindt Nolin het van belang dat er op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt wordt. Dit zie je bij Nolin in eerste instantie terug in de opdrachtgevers van Nolin, die veelal bestaan uit maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Dit is echter niet alles wat Nolin doet voor de maatschappij. Nolin probeert namelijk ook om zo min mogelijk papier te verbruiken, Nolin draait volledig op groene stroom en waar mogelijk maken wij gebruik van natuurlijk licht, zodat de hoeveelheid kunstlicht wordt beperkt.

Naast deze aanpassingen binnen de organisatie probeert Nolin ook aan de volgende generatie kennis over te dragen. Als erkend stagebedrijf biedt Nolin dan ook ieder jaar stageplekken aan leerlingen uit het MBO. Zo probeert Nolin niet alleen nu deze manier van werken te realiseren, maar wordt het bewust verantwoord ondernemen ook doorgegeven aan de volgende generatie marketeers

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn