Wat is het verband tussen technologie en de verkoop van heftrucks?

Wat is het verband tussen technologie en de verkoop van heftrucks?De wereld verandert, dat geldt voor een alles wat er om ons heen gebeurt. Technologie speelt een grote rol in ons leven. Vroeger moest alles met de hand worden gemaakt, tegenwoordig kan er steeds meer door robots worden gedaan. Ben je van plan een heftruck te kopen via schrauwenheftrucks? Dan kunnen we je alvast vertellen dat robots de medewerkers van hun bedrijf niet snel zullen kunnen vervangen. Maar, los van dat. Stel je eens voor dat de verkoop van heftrucks door robots kan worden gedaan. Ja, je leest het goed. De verkoop door robots. Dus niet alleen het maken van de heftrucks – want dat wordt al deels gedaan door robots – maar ook de verkoop. Robots kunnen namelijk een heleboel doen. Het schijnt zo te zijn dat robots een stuk efficiënter werken dan mensen, robots kunnen langer door en dit soort voor een grote arbeidsproductiviteit. Puur economisch bezien zou dit alleen maar voordelen opleveren, maar alleen als het gaat om de snelheid van werk. Er zullen wat de verkoop van heftrucks wel minder banen bestaan, omdat deze immers worden opgevuld door de robots. Waar voordelen te bedenken zijn, zijn natuurlijk ook nadelen te bedenken. In ieder geval de volgende nadelen zullen aan bod komen:

  • Er zullen minder banen ontstaan doordat de robots een deel van het werk overnemen
  • Robots tonen minder gevoel dan de gemiddelde mens kan 
  • Robots moeten worden gemaakt door mensen

Verkoop en onderhoud heftrucks

Is een robot dan echt beter in de verkoop van heftrucks? En hoe zit het eigenlijk met het onderhoud van de heftrucks. Hoe kan een robot signaleren wat er kapot is gegaan, wat er dus moet worden gerepareerd? Mensen hebben een opleiding moeten volgen en moeten oefenen om dergelijke problemen vast te kunnen stellen. Dat gaat niet niet zomaar, daar is jarenlange oefening voor nodig. Als we een robot zouden maken en aan het werk zouden zetten, betekent dit dat de robot zonder opleiding en ervaring aan de slag moet gaan. We hebben eigenlijk altijd mensen nodig om een robot überhaupt te ontwerpen en tot leven te brengen. Daarnaast is het de vraag hoe een robot klanten kan adviseren en op een sympathieke wijze het verschil tussen de ene heftruck en de andere uit te leggen. Toch bestaan er de laatste tijd veel ideeën om een deel van de mensen van vlees en bloed te vervangen door een levensechte robot. 

Samenvattend

Robots kunnen een deel van het werk overnemen als het om de verkoop van heftrucks gaat. Het gevolg is dus wel dat er meer banen zullen wegvallen. Aan de ene kant is het bekend dat robots snel kunnen werken omdat zij in principe geen acht uur slaap per nacht nodig hebben. Zij hoeven enkel opgeladen te worden en kunnen dan weer zeker vijftien tot twintig uur door. Als we eenmaal een systeem hebben ontdekt om een robot een heftruck te laten verkopen, zal moeten worden bedacht wat voor impact dit heeft op de verhouding tussen werkende robots en werkende mensen. Het zal logisch zijn dat dit per sector verschilt. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn