Onverwachte hulp van OSINT Tools

anti-crime-academy - OSINT ToolsMen is zich er meestal niet van bewust hoe groot de hoeveelheid aan informatie is dat vaak wordt achter gelaten op internet. Het ligt voor criminele personen eigenlijk zo voor het oprapen. Bewustwording is van groot belang en het is naar mijn mening dan ook iedereen aan te raden om eens een kijkje te nemen op de website van de International Crime Academy. Op een training van de Academy wordt er geleerd wat OSINT Tools zijn en hoe hiermee om te gaan. Er is een veelvoud aan OSINT Tools te vinden, maar het is belangrijk te weten welke OSINT Tools voor jou belangrijk zijn. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de standaard OSINT Tools en vervolgens worden en afhankelijk van het soort onderzoek andere OSINT Tools ingezet. Er worden op de website niet alleen trainingen maar ook workshops aangeboden, zoals:

  • Digiprotect
  • Internet Safety Awareness
  • Criminele kracht Social Media
  • Booleaanse operatoren

Voor bedrijven zou ik zelf de workshop Internet Safety Awareness aanbevelen, omdat werknemers vaak niet weten hoeveel informatie ze achterlaten dat te maken heeft met het bedrijf. Je kan maar beter goed voorbereid zijn zodat onnodige schade voorkomen kan worden. De Internet Safety Awareness workshop is heel toegankelijk gemaakt doordat er gewerkt wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Er wordt een dag voor de cursus uitgetrokken en alle informatie is te vinden op de website. Deelnemers gaan ook zelf aan de slag met OSINT Tools. Ze moeten zelf op onderzoek uit en komen er dan vanzelf achter wat de valkuilen zijn en waar beter op gelet kan worden. De workshop wordt door vele personen uit het bedrijfsleven als erg nuttig ervaren. Op de dag zelf wordt er gezorgd voor een lunch en de workshop wordt afgerond met een certificaat.

OSINT Tools voor iedereen van groot belang

Dat het juiste gebruik van OSINT Tools erg belangrijk is, is niet voor iedereen duidelijk. Op de website van de International Anti Crime Academy worden er verschillende workshops en trainingen aangeboden. Tijdens deze workshops en trainingen wordt er gebruik gemaakt van verschillende zoekmiddelen. Deze zogenaamde OSINT Tools zijn bepalend in elk onderzoek. Het is belangrijk te weten welke tool wanneer ingezet kan worden. Opleidingen met een logo van Veteranenverenigingen worden aangeboden met korting voor veteranen. Zelf vind ik het erg mooi dat er wordt gedacht aan de voormalige militairen die hebben gediend ten behoeve van vrede en veiligheid. Dat juist zij gebruik kunnen en mogen maken van een korting om op deze manier de drempel minder hoog te maken om deel te nemen aan een opleiding of workshop is werkelijk geweldig. Zij die zo getraind zijn in het beschermen van de bevolking, kunnen nu ook bijgeschoold en op de hoogte gehouden worden van de laatste opsporingstechnieken. Zij leren welke middelen voor handen zijn en hoe deze ingezet kunnen worden, zodat het maximale uit de middelen gehaald kan worden.

Een opleiding voor iedereen

Op de International Anti Crime Academy worden zo veel uiteenlopende opleidingen aangeboden, dat er voor iedereen wel iets tussen zit. Er zijn ook meer specifieke OSINT opleidingen beschikbaar, zoals:

  • Opsporen Debiteuren en Assets
  • Opsporing Vermiste Personen
  • PrĂ©-en In-Employment
  • Periodieke herhalingsles OSINT

Met name die laatste opleiding is van groot belang, omdat er steeds vaker nieuwe updates zijn met betrekking tot de tools die gebruikt worden. En om criminelen voor te blijven is het belangrijk op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebeid van Open Source Intelligence. Je hebt direct een jaar toegang tot de database van de International Anti Crime Academy.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn