Beticht van verzekeringsfraude? Advocatenkantoor Phea helpt verder!

Beticht van verzekeringsfraude? Advocatenkantoor Phea helpt verder!Heb je een schadeclaim ingediend bij jouw verzekering en beschuldigd de verzekeraar jouw nu van verzekeringsfraude? Dan kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het is noodzakelijk om juridische hulp in te schakelen en daarvoor ben je aan het juiste adres bij ons, van Advocatenkantoor Phea. Wij zijn specialist op het rechtsgebied van verzekeringen en kunnen jou daarom efficiënt bijstaan. Als je wordt beticht van verzekeringsfraude, worden jouw personalia vermeld in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van stichting CIS. Dit is de zwarte lijst en waarschuwt andere verzekeraars. Het wordt hierdoor veel moeilijker om in de toekomst een verzekering af te sluiten en als het je lukt, dan onder veel slechtere voorwaarden en tegen torenhoge premies. In veel gevallen is een CIS registratie onterecht en kunnen wij als advocatenkantoor Phea jou hierbij verder helpen. Er zijn namelijk strikte eisen gesteld die veelal niet kunnen worden voldaan door verzekeraars.

Verzekeringsfraude

Voor we verder ingaan op de mogelijkheden bij betichting van verzekeringsfraude, is het belangrijk om te weten wanneer erover verzekeringsfraude wordt gesproken. Er zijn vier varianten te onderscheiden, waarbij de definitie dezelfde toon heeft: ‘Het opzettelijk misleiden van de verzekeraar met als doel om verzekeringsuitkering te verkrijgen, waarop anders geen recht bestond’. Een belangrijk onderdeel dat steeds terugkomt is opzet. Verzekeringsfraude wordt daarom ook wel opzettelijke misleiding genoemd. Misleiding zonder opzet is dus géén verzekeringsfraude. Hieronder de vier varianten.

Majoreren: Meer schade claimen dan de daadwerkelijk geleden schade
Fingeren: Doen alsof er schade is geleden of feiten verdraaien om de schade onder de dekking van de verzekering te laten vallen
Ensceneren: Opzettelijk veroorzaken van schade, zoals een opzet aanrijding
Onjuist beantwoorden: Vragen van de verzekeraar opzettelijk onjuist beantwoorden

Voorwaarden registratie verzekeringsfraude

Er zijn zeer strenge eisen aan CIS registratie gesteld. Rechters stellen namelijk telkens terecht vast dat het vergaande gevolgen heeft. De eisen staan onder andere vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Bovenal dient er sprake te zijn van een vaststaande verzekeringsfraude. Vermoeden is dus niet genoeg. Jouw verzekeraar dient dus onderzoek te hebben gedaan naar de fraude. Daarbij dient er sprake te zijn van een opzettelijke benadeling van de verzekeraar door jou als verzekerde om uitkering te krijgen, waarop anders geen recht bestond. Goed luisteren is hierbij cruciaal voor de verzekeraar, want het kan ook door onbegrip of een foutje zijn gebeurd dat je het schadeformulier niet geheel correct hebt ingevuld. Aan de verzekeraar de taak om eventuele opzet te bewijzen. Het gaat namelijk al snel over een misverstand dan wel vergissing in plaats van een opzettelijke benadeling. Helaas komen wij van Advocatenkantoor Phea al te vaak tegen dat de verzekerde ten onrechte wordt beticht van verzekeringsfraude, terwijl hier geen sprake van is. De CIS registratie dient dan ook te worden verwijderd.

Voordelen Advocatenkantoor Phea bij verzekeringsfraude:

  • Verzekeringsfraude is moeilijk te bewijzen
  • De bewijsplicht ligt bij de verzekeraar
  • In veel gevallen sprake van een misverstand of vergissing
  • Dient sprake te zijn van een opzettelijke benadeling
  • Registratie CIS heeft vergaande gevolgen
  • Daadkrachtige advocaat voor het aanvechten van onterechte beschuldigingen verzekeringsfraude
  • Gespecialiseerd in verzekeringsrecht
  • Jarenlange ervaring met het aanpakken van onterechte CIS registraties

Word je ten onrechte beschuldigd van verzekeringsfraude en wil je dit juridisch aanvechten? Neem dan gelijk contact op met Advocatenkantoor Phea voor juridische bijstand. Bezoek onze website voor meer informatie of neem gelijk contact met ons op. Onze contactgegevens: advocatenkantoorphea. Wij helpen jou graag verder!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn